Att förstå

Naturen vaknar till liv efter vintern. Det gör vi människor också. Idag låg endast ett tunnt istäcke kvar på färden i Norra Vallgrund hamn. Vi väntar på det öppna vattnet. Åker ner och tittar nu som då. Det hör liksom till rutinen på våren.

Gick en vända i skogen i morse. Såg bland annat hur granplantorna som Andre planterade ifjol har klarat sig. Det såg bra ut tack vare höstens gräsbekämpning av både Andre och Lukas.

Det som nu leder till förundran och funderingar är diskussionerna om förvaltningen av skog och mark och även däri ingående flora och fauna.

Skogsägarna Österbotten hade besök av Göran Persson i måndags. Hans tal är värt att lyssna på och hans budskap är att ”Skogsägarna måste höja rösten”.

Tål att funderas över!

Annonser

Check! Årets gallring och avverknig

Beslut. Ett beslut om förnyelse av verkning kräver en mognadsprocess. Speciellt när skogen är vacker. Med vacker menar jag att det är en njutning att vandra i skogen och både trädbeståndet och markvegetationen är fin.

Men liksom människor mognar skogen och det blir dags för en ny generation att ta över. I höst, efter ett drygt år av mognad, var beslutet klart: Nu förnyelseavverkas en del av skiftet i Veikars och en del gallras. Så här nedan ser du slutresultatet.

Bra jobb av ”vår” man i Skogsvårdsföreningen som skött alla avtal och entreprenörerna.

Nu får det gallrade beståndet tjockna till och förnyelseytan planteras.